Persoonlijke hechting versus energetische verstrengeling

shutterstock_239451412

Onlangs kwam er een vrouw naar me toe die me vroeg: “Kun je je ook verbinden zonder je te hechten?”.
Ik was erg blij dat ze me dat vroeg, want door middel van haar energieveld kon ik pinpointen op dit thema en bekijken en vertalen wat er gebeurt tijdens het aangaan en verdiepen van een verbinding met een ander in de verschillende lagen van ons mens-zijn.

 

Persoonlijke hechting

Verliefd worden is een boeiend fenomeen. Er komt iemand voorbij waar je al het goede in ziet en die vice versa al het moois in jou aanraakt en naar de oppervlakte brengt. Iemand die je diep in de ogen kijkt waardoor je even helemaal je hart opent. Iemand die je vertelt hoe bijzonder je bent, waardoor je voor een korte periode helemaal oké bent met jezelf. Maar! Al gauw ontstaat er afhankelijkheid. Je denkt dat het door die ander komt dat je zo gelukkig bent, terwijl in werkelijkheid die ander je heeft begeleidt naar de acceptatie van jezelf en het openen van je hart voor dit absolute moment. En wanneer je opent en zelfacceptatie ontstaat, heb je de basis gevonden van wie je werkelijk bent, namelijk geluk zelf. Je bent samengesmolten met jezelf, waardoor je op dat moment ook samensmolt met die ander.
De meeste mensen draaien dit om, ze denken dat ze zich gelukkig voelen, omdat ze zijn samengesmolten met de ander, maar belangrijker is wat eraan voorafging! De hereniging met jeZelf! Zonder deze hereniging is het onmogelijk jezelf verbonden te voelen met een ander.
Doordat je deze misvatting over het hoofd ziet, wordt deze persoon verantwoordelijk gesteld voor jouw geluk en denk je al gauw niet meer zonder hem of haar te kunnen.

belangrijker is wat
eraan vooraf ging!
De hereniging
met jeZelf!

Steeds meer wordt er geprojecteerd op deze persoon: geluk; basis voor veiligheid; toekomstinvulling… en hoe meer je projecteert buiten jezelf, hoe meer je uit verbinding raakt met jezelf. Je bent je gaan hechten aan een persoon op het level van het ego dat uit is op het veilig en zeker stellen van ideeën over wie je bent en wat je wilt bereiken in het leven. En al snel gaat het niet alleen meer om gelukkig zijn met elkaar en de liefde vrij laten stromen, maar wordt de ander gesommeerd om jouw angsten, jouw leegten, jouw ongenoegens en non-acceptaties op te lossen en in te vullen. De onvoorwaardelijkheid is eraf en jij raakt steeds verder verwijderd van jeZelf. Merk je wat een onrust alleen al het lezen van deze tekst je geeft?
Sommigen beginnen er niet eens aan, uit angst de redder van hun misère weer kwijt te raken en daarna in een donker gat van onvervulde illusies achter te blijven.

Anderen kennen dit liedje nou onderhand wel. En met het aangaan van een nieuwe verbinding voelen ze intuïtief de angst zichzelf wederom kwijt te raken. Een heel terechte angst. Niet altijd is angst ‘fout’ en moet het overstegen of iets dergelijks worden, het kan ook een accuraat signaal vanuit de diepere laag van jeZelf zijn. Maar doordat er ook nog iets anders gebeurt tijdens dit proces van verbinden is het soms moeilijk úit het egospel te blijven en vóór liefdevolle verdieping te gaan.

 

Energetische verstrengeling

Niet voor niets heb je deze specifieke persoon aangetrokken. Ieder contact dat je prikkelt en je uitnodigt de interactie met deze persoon aan te gaan, stoelt op een gelijke resonantie. Hoewel we ons niet altijd bewust zijn van welk thema het is dat resoneert met het energieveld van de ander.
Wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet gaan er een soort van energetische tentakels als rookwolken naar elkaar toe en tasten af of er iets resoneert dat interessant is. Wat kunnen we met elkaar? Is deze persoon eventueel functioneel aan mijn diepere intenties?  Op de laag van het niet-fysieke zelf, noem het ziel zo je wilt, spelen er namelijk hele andere motieven dan elkaars tekorten opvullen en verwachtingen inlossen. Het leidmotief van ieders Zelf is Zelfontwaken, Zelfexpressie en groei. Voelen beiden een prikkel, een interesse, dan zal er een overeenkomst zijn in de frequentie waarop jullie beider energie vibreert en wat actueel is op dit moment, die voor de een op een hele andere manier tot uiting kan komen als voor de ander, maar die voor beiden een weg opent naar Zelfontwaken, Zelfexpressie en groei (evolutie).

Het leidmotief
van ieders Zelf
is Zelfontwaken,
Zelfexpressie
en groei.

En terwijl op de laag van de persoonlijkheid allerlei onzekerheden, verwachtingen en manipulaties gaan spelen, speelt er zich op de laag van het niet-fysieke zelf een heel ander spel af. Er vindt een energetische verstrengeling plaats. Het moment dat je op de diepere laag van jeZelf hebt herkend dat deze persoon iets belangrijks voor je kan betekenen, namelijk je eigen ontwaken en expressie, voel je in je bewustzijn een bereidheid met deze persoon in zee te gaan. Niet altijd is dat op hetzelfde moment. Mensen kunnen lang negeren wat er op de energetische laag allang duidelijk is. Een bewuste keuze met iemand verder te gaan is daarom niet echt een keuze, maar een erkenning van wat reeds besloten is. De verdieping is al niet meer tegen te gaan.

Die energetische mengeling en aftasting vindt met iedereen plaats die je tegenkomt. Is de energie van de ander functioneel voor beiden dan kan het zijn dat je korter, langer of intensiever met iemand optrekt. Hoe lang een verbinding dus duurt is afhankelijk van welke intenties je bij elkaar opwekt, voedt, of uitdaagt. Hoe die energetische verstrengeling voelt is afhankelijk van hoe beladen, vrij of intens een bepaalde resonantie voor jou persoonlijk is. , en die kan dus voor jullie beiden heel anders ervaren worden.

Wat betekent zo’n verstrengeling nu precies? Want je begrijpt misschien al dat dat zekere consequenties heeft. Net als een moeder die energetisch verstrengeld is met haar kind, zal een verbinding met een andere persoon die belangrijk is voor jouw ontwaken of verwezenlijken van diepere intenties, gekoesterd en verzorgd worden. Er is een intuïtief weten dat het belangrijk is deze verbinding te eren dus zal je in je stappen onbewust rekening houden met het feit dat de verbinding nog een tijdje nodig is voor beiden of in je handelen resoneert op het thema of de intentie van jullie verbinding en situaties creëren die daarin wakker schudden, voeden of wat er dan ook nodig is.
Het kan zijn dat een verbinding functioneel is geweest voor elkaars ontwaken en daarna verdwijnt, maar het kan ook zijn dat deze persoon ook nog functioneel is om de functie die jij als je ware zelf naar de wereld toe hebt te vervullen op een of andere manier dient. En er zullen legio redenen zijn voor beiden afzonderlijk om wel of niet, en hoe, een tijdje met elkaar op te trekken die jullie handelen daarin bepalen.

shutterstock_239451412

Wat je ook op kan vallen is dat de ander, wanneer je een intens proces met elkaar uitspeelt in de fysieke wereld, steeds meer onderdeel gaat worden van jouw energieveld. Hoe meer je erkent dat die verbinding er nu eenmaal is en dienstbaar is zoals hij is, hoe meer je elkaar toelaat in je energieveld precies zoals de energie van de ander is en hoe meer je de ander gaat voelen als onderdeel van jeZelf. De ander blijkt een metafoor voor een innerlijk proces of streven. Een metafoor van een stukje ‘jij’… of zelfs… jij.
Waarmee je ook gaat merken (al dan niet bewust van de reden) dat het belangrijk voor jou gaat zijn dat het goed gaat met de ander. Je voelt je blij als de ander stappen zet die resoneren met zijn of haar diepste Zelf, omdat dat het energieveld waarin jij je begeeft lichter maakt. En dus wordt je in je stappen in zekere mate ook beïnvloed door de verstrengelde energie met de andere persoon. Het gaat niet meer alleen over jou. Het gaat meer en meer om het totaalveld. Deze verstrengeling kan jou laten voelen hoe de verbinding met de ander in al je cellen gaat zitten, zonder dat je daar last van hoeft te hebben, en er zeker ook nog autonoom in kunt blijven en het zelfs verrijkend voor je kan zijn je verbonden te voelen met een ander, zonder iets van die ander te willen of nodig te hebben. Al die energieën die zich (al dan niet tijdelijk) vermengen met die van jou, voeden, ontspannen of activeren levensenergie in jou. Het maakt dat je nog meer van je mens-zijn kunt ervaren.

 

Eenheid

In wezen is een intieme verbinding een mooie levende metafoor van het ervaren van eenheid met een andere persoon, die eigenlijk ook op grote schaal plaatsvindt. Realiseer je eens dat je niet alleen verbonden bent met je dierbaren, je bent verbonden met alles en iedereen! We zijn en waren altijd al (!) allemaal verbonden met elkaar. Afgescheidenheid was een illusie. Met iedere stap die je zet, zet je het energetisch veld van eenheid in beweging. Ieder idee, iedere uiting van liefde, iedere non-acceptatie die in ons verschijnt is van invloed op het veld van eenheid en beschikbaar voor iedereen.

Kun je de omvang van wat ik hier schrijf voelen?

Verbinden is niet eng,
verbinden is de enige weg
terug naar het nu,
terug naar jeZelf

Zelfverloochening, elk haatgevoel maakt het veld zwaar en zal zaad zijn voor manifestatie. Dat is waar een groot deel van de maatschappij op is gebouwd. Maar andersom ook, elke openen van het hart, ieder mens dat opstaat schenkt blijheid en lichtheid aan het veld en stimuleert ons allen tot openen en verbinden. Te verbinden met elkaar, met de wereld en met alles dat in dit moment met ons resoneert.

Het grootste geschenk dat je daarom jeZelf, je partner en ons allemaal kunt geven is die verbondenheid te erkennen, en ruimte te geven en te nemen om de stroom vrij te laten stromen. Zelfontwaken, Zelfexpressie en groei zijn een natuurlijk streven en ze verrijken ons allemaal omdat we verbonden zijn. Realiseer je dat ieder afzonderlijk stukje bewustzijn gelijkwaardig is aan jou en net zo bijzonder.

Verbinden is niet eng, verbinden is de enige weg terug naar het nu, terug naar jeZelf.  Maar vergeet hierbij nooit dat het wezenlijk niet om de ‘ander’ gaat, maar dat de ander als metafoor werkt voor jou als EEN. Er is geen ander, er is er maar een. Maar door de verdiepende verbinding met de ander, ontmoet je jeZelf. Je bent bereid geweest je hart te openen, zodat je kon zien dat er geen ander is.

 

24 Responses to “Persoonlijke hechting versus energetische verstrengeling”

 1. Henk 30 oktober, 2016 22:23 #

  Kan niet anders zeggen dan, fantastisch mooi. :-))

 2. Tom 17 januari, 2016 09:28 #

  Beste Vera en alle andere lieve mensen die een bijdrage hebben geleverd. Het moet mij van het hart dat ik zelden zo’n tekst heb gelezen waar de liefde zo misvormd beschreven wordt. Sorry, eenmaal behept met deze onware voorstelling over wat liefde is, worden vervolgens alle verschijnselen die tussen de partners van een relatie er naar toegepraat. Termen als energieveld en resonantie en frequentie komen uit een stadium van een ontwakend bewustzijn dat nog maar net boven het duister van het materialisme uitkijkt. In de oude inwijdingsscholen en de nieuwe waarin een gezonde denkontwikkeling de eerste vereiste is om tot verlichting te komen, waarschuwen voor dit lage niveau. De leerling moet nog niet met zijn bevinding de wereld gaan duiden. De liefde voor de ander, of andere als object gegeven dingen uit de natuur of voor menselijke scheppingen is immers het hoogste. Het is geen middel. Want bij die omkering stelt men die lager dan zichzelf. Dat is een vorm van verheerlijkt egoïsme. Het gaat er volgens mij juist om dat je in de liefde de dankbaarheid voelt en in respect trouw bent aan die liefde en dus het zijn van de ander ontwikkeling gunt. De zorg voor het eigen zelf kun je in liefde voor de wereld deels aan de anderen overlaten.ECHTER wel met een sterke wil voor WAARHEID en dat in zelfkennis. Die vorm van zelfliefde die door de strenge poort van het denken gaat is de enige toelaatbare. Dat zeggen de nieuwe mysteriescholen.

 3. Erik 17 september, 2015 22:44 #

  Heerlijk artikel.

  Ik zou willen toevoegen dat gevoelens van haat en zelfverloochening deel kunnen – en meestal zullen – zijn van een relatie en dat die vervolgens niet gehaat hoeven te worden ;-). Het is part of the game en zullen in het licht van dit artikel minder impact hebben, zo dunkt me.

 4. luciennevandeweteringh 28 januari, 2015 09:47 #

  Whouwie nu snap ik waarom ik je cursus pas nu kon doen en nog niet vorig jaar november. Ik heb inmiddels een mooie periode met een Liefde afgesloten en heb DIT ALLES op dieper level steeds begrepen gevoeld en genomen! Dankbaar voel ik mij en NU kan ik deze tekst ook volledig omarmen en bevesigen! Namaste Liefs Lucienne

 5. hgtmmom 27 januari, 2015 12:44 #

  Mijn dochter, 30 jaar, heeft 8 jaar geleden besloten mij niet meer te willen zien. En dat nadat door haar geboorte ik voelde dat ik één ben met God.
  Tijdens de ziekte en het overlijden van mijn Lief (niet haar vader) kwam ze even terug in mijn leven.
  Op menselijk niveau is dit pijnlijk. Vooral op haar verjaardag, de decembermaand, dat soort ‘familiedagen’ is de pijn groot.
  Op zielniveau weet ik dat het goed is dat ze haar eigen weg gaat, ik heb haar daar onbewust op voorbereidt. Dat kan ik ook zo zien.
  En de pijn mag er inmiddels ook zijn, maar het is wel erg alleen allemaal.

  • eva 3 juni, 2015 12:55 #

   Dag medemens, je verhaal trof mij, omdat ik eenzelfde ervaring heb met mijn dochter.
   Het ALLEEN voelen voelt als een thema bij mij, ik ken dat mijn hele leven en kom het steeds weer tegen. Het is vreemd dat ik dus ook steeds weer in situaties terecht kom, waarbij ik daar weer mee word geconfronteerd. Hier moet ik dus iets mee, ook dat weet ik. Accepteren zou al heel wat zijn.
   Galil Gibran schreef: pijn is de gebroken schaal die het inzicht omvat

 6. Ann 19 januari, 2015 09:40 #

  Lieve Vera,

  Wauw!! Wat ben ik toch fan van je ♡
  Weer zo’n helder stuk wat uitlegt wat ik al wist maar waar ik nog een oordeel op had.
  Ik voel me emotioneel bij het wegsmelten van mijn oordeel en mijn hart te voelen naar mijn partner die in mij, vele lagen ontwaakt, van wie ik in mijn diepste diepte ben. Mijn ware ik.

  Angst verschuift naar dankbaarheid.

  Dank Vera dank

 7. Catharina 17 januari, 2015 14:57 #

  Dankjewel.

 8. Emmy 7 januari, 2015 18:23 #

  Hallo Vera,
  Mijn complimenten voor hoe helder en mooi je dit verteld. Het resoneert enorm bij mij.
  Hartelijke groet,
  Emmy

 9. Ronald Ent 6 januari, 2015 18:40 #

  Dankjewel Vera voor deze “volledig gratis en ongevraagde” les.
  Zo diep en zo geruststellend.

  De energie van je tekst kalmeert mijn hoofd.
  Dankjewel.

 10. Brigitte Bollen 6 januari, 2015 10:53 #

  Dag Vera,

  Dank je wel voor deze uitleg.
  Het helpt me om mijn innerlijk weten te bevestigen.

  Ik herken het laatste in de verbinding met iemand die mijn therapeut was.
  Ik voel dat onze zielen gekozen hebben voor een gezamenlijke missie
  en ik voel ook dat we al verstrengeld zijn.

  Ik voel ook dat we vrij kunnen worden door deze verbinding.
  Het is een verbinding die alle onvrijheden aan het licht brengt.

  Twee jaar geleden heeft hij mij uit zijn leven gestuurd
  en dat deed mij pijn tot op mijn wezen.

  Voor mij voelt deze verbinding als wezenlijk belangrijk.

  Maar hij kiest niet voor contact op dit moment.

  En ik vind het heel moeilijk om hiermee om te gaan.

  Wat er bij mij nu gebeurt
  is dat ik nu wel steeds meer ga staan
  voor deze diepere waarheid in mij.

  En dat voelt goed om te doen.
  En toch lijdt ik er nog erg onder de situatie.

  Heb je een idee hoe je hiermee kan omgaan?
  Als de keuzes van beiden zo wezenlijk verschillend zijn?

  • Vera Helleman 7 januari, 2015 15:50 #

   Hallo Brigitte,
   Heb respect voor zijn keus, daar zal hij een goede reden voor hebben. Voor jou betekent je vast houden aan hem als persoon lijden. Zie hem daarom als een metafoor. Hij staat symbool voor iets wat diep in jou resoneert. Koppel dat los van het plaatje ‘hij’.
   Mocht er ooit nog contact nodig zijn, dan komt dat op het moment dat het voor beiden klopt. Maar deze resonantie zou net zo goed met een ander uitgespeeld kunnen worden.
   LIefs, Vera

   • Brigitte Bollen 19 januari, 2015 16:22 #

    Dank je wel, Vera. Dat ga ik even laten bezinken…Is niet gemakkelijk om te horen!

 11. Edwin 6 januari, 2015 10:10 #

  Precies wat ik ook vaak zeg. Maak verbinding met elkaar in vrijheid, i.p.v. geketend te zijn in gehechtheid. Stroming of vorming… Je bemerkt Zelf wanneer het stroomt of stroopt…

  Mooi Vera.

  Hartelijke groeten, Edwin <3

 12. laila 5 januari, 2015 20:15 #

  Geloofelijk mooi..en de timing waarin deze woorden mij bereiken is zo kloppend
  Dankjewel Vera

 13. Irene 5 januari, 2015 19:28 #

  Vera en team,
  Mijn hartelijke (wezenlijke) gelukwensen voor 2015 …
  Je verbindings-uitleg voelt zo waar …dank dit te delen …
  succes met je boek- uitgave in het engels
  Irene

 14. Lydia 5 januari, 2015 18:24 #

  Hoe zit het dan met de “energie koorden” die soms nog in tact zijn ook al zijn mensen uit elkaar.
  Waardoor je een gevoel kan ervaren van vermoeidheid als gevolg dat de ander met je bezig is en energetisch aan je trekt? Hoe laat je die verstrengeling bewust los?

  • Vera Helleman 5 januari, 2015 20:43 #

   Ook al ben je ‘uit elkaar’ of met andere woorden: jullie spelen nu een andere rol in jullie verbinding ;-) dan nog kan deze persoon geschikt ‘materiaal’ zijn voor bepaalde processen. Wat best ook een nieuw thema kan zijn. Sommigen zijn goede medespelers voor meerdere thema’s in meerdere rollen.
   Hoe je rvan los komt? Vraag je zelf eens af of dat werkelijk is wat je wilt? ;-)

   • Lydia 8 januari, 2015 21:54 #

    Dank je wel voor je antwoord

 15. nathalie 5 januari, 2015 18:23 #

  Pfff wat ingewikkeld verwoord..

 16. Johanna 5 januari, 2015 15:09 #

  Wow….. Timing bestaat niet, het resoneert op het juiste moment, het resoneert nu

  • Lilian 5 januari, 2015 15:59 #

   Wat ben ik toch een wijsneus.

 17. Lilian 5 januari, 2015 14:53 #

  Wat een timing weer… Getverdekkie. (verwonder, verwonder) Dankjewel he!
  (The best things in life are for free haha ;))
  (huil, hart, blij… pfff… wat een toestand…)

  Open hartje voor jou!

  Lilian

Stel een vraag

Google+

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten